من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

این قسمت:

توجه بیشتری به زندگی، خودم و تو

پیوندهای روزانه
دیشب وقتی "اسب دره‌شوری" از کلاس بیوشیمی توی سرم تکرار می‌شد، سری‌زدم به گذشته‌های به ظاهر دور و عمیق شدم در خودم‌ که این سال‌ها چه بر من گذشت و تکه سنگ زندگی را تا به کجا تراشیدم؟

و عمیق‌تر باید شد.
  • ۹۶/۰۹/۲۶
  • fafa