من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

این قسمت:

توجه بیشتری به زندگی، خودم و تو

پیوندهای روزانه
نامه‌نگاری

   فوبیای دزدیده شدن چمدانم با حضور نامه شما در آن حاد تر شده است.
بی‌نهایت متشکرم.
  • ۹۶/۰۸/۲۳
  • fafa

نامه نویسی