من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

این قسمت:

توجه بیشتری به زندگی، خودم و تو

پیوندهای روزانه

حالِ اکنونم

جمعه, ۱۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۱۹ ق.ظ
در چنان وضعیت بدی به سر می‌برم که حتی توان نوشتن درباره یکی از شیرین‌ترین حوادث زندگی‌ام را ندارم و می‌گذارم خاطره اولین روزی که روی اسب نشستم توی ذهنم خاک بخورد. حتی حوصله شعری که بعد از این تجربه درباره معشوق گفتم را ندارم.
سوار ناشیِ خود را تو همچون اسب حس کردی
و بازی می‌دهی او را...
  • ۹۶/۰۸/۱۹
  • fafa

حال نویسی