من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

این قسمت:

توجه بیشتری به زندگی، خودم و تو

پیوندهای روزانه
خلاصه که پاشو زودی بیا تا خودم تنها نرفتم. میگن تنها خیلی خطر داره!
  • ۹۶/۰۷/۱۷
  • fafa

پُک نویسی